29 listopada 2016

Karta upominkowa

karta-prezentowa

Karta upominkowa jest elektronicznym bonem towarowym, którym mogą Państwo płacić za zakupy dokonane w Centrum Ogrodniczym Ogród Śląski.

Karta upominkowa od chwili zakupu ważna jest przez okres 12 miesięcy.

W okresie ważności karty można ją używać wielokrotnie do momentu wyczerpania kwoty doładowania.

Minimalna kwota doładowania wynosi 50 zł.

 

Karta upominkowa – dobry pomysł na prezent

  • Karta upominkowa Ogrodu Śląskiego dla ogrodnika pasjonaty lub profesionalisty to zawsze trafiony prezent. Masz ochotę sprawić miłą niespodziankę osobie bliskiej, a nie masz pomysłu na prezent? Podarowanie karty daje gwarancje satysfakcji, gdyż osoba obdarowana sama dokona wyboru, na co chce przeznaczyć otrzymaną kwotę.
  • Karta jest wygodna w przechowywaniu i korzystaniu. Dostepne są trzy ciekawe wzory zarówno dla miłośników roślin lub zwierząt. Dodatkowo do każdej karty dostaną Państwo ładne etui z informacją dla kogo, terminem ważności oraz wartością karty.

 

REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ

I. Warunki ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty upominkowej oraz do przyjęcia jej do realizacji w Centrum Ogrodniczym Ogród Śląski. Przekazanie Nabywcy Karty upominkowej może być dokonane wyłącznie w Ogrodzie Śląskim.

2.  Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości doładowania karty upominkowej nie mniejszej niż 50 zł. Zapłata za Kartę upominkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej.

3. Kartę upominkową Ogrodu Śląskiego nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty upominkowej.

4.  Karta upominkowa może być użyta wyłącznie w Centrum Ogrodniczym Ogród Śląski.

5. Karta upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub
w części oraz nie może zostać zwrócona lub wymieniona na inną kartę tego typu.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą upominkowa, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty upominkowej z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

7. Karta upominkowa jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 miesięcy od daty ich zakupu.

8. Upływ terminu ważności Karty upominkowej przed jej wykorzystaniem uniemożliwia skorzystanie z niej.

II. Zasady korzystania

1. Wydawca/Kasjer przyjmuje do realizacji wyłącznie aktywne Karty upominkowe, nieuszkodzone.

2. Przy realizacji Karty upominkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów lub  usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty upominkowej.

3. Minimalna wartość na karcie upominkowej to 5 zł, jeżeli stan karty będzie niższy Wydawca zabiera kartę upominkową.

3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny produktów lub usług gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość nabywanego produktu lub usługi  jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej.
4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą upominkową wielokrotnie do momentu wyczerpania limitu przypisanego do Karty upominkowej lub do upływu terminu ważności Karty upominkowej. Wydawca/Kasjer ma prawo odmówić realizacji Karty upominkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty,

b) braku środków na Karcie,

c) uszkodzenia Karty upominkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie.

5. Wydawca nie odpowiada za skutku braku możliwości realizacji Karty upominkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie

1. Karty upominkowe są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Aktywacja Karty upominkowej następuje z momentem zakupu Karty upominkowej przez nabywcę.
3. Karta upominkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna.
4. Karty upominkowej nie można doładowywać. Po wyczerpaniu środków, Wydawca zabiera kartę.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty upominkowej. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Ogrodzie Śląskim.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty upominkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
3. Reklamacje dotyczące Karty upominkowej mogą być składane na piśmie bezpośrednio
w Ogrodzie Śląskim w godzinach otwarcia lub przesłane na piśmie na adres Centrum Ogrodniczego  z dopiskiem „Karta upominkowa – reklamacja”.

V. Postanowienia końcowe

1. Nabycie Karty upominkowej przez Nabywcę oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania. Skorzystanie z Karty upominkowej przez Użytkownika nie będącego Nabywcą oznacza wyrażenie przez niego zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
2. Karta upominkowa  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta upominkowa jest formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.ogrodslaski.pl oraz w Centrum Ogrodniczym. Na żądanie Użytkownika, Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym szczególności prawo do ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart upominkowych i zakończenia wydawania i realizacji Kart upominkowych bez podania przyczyny. Informacja to zostanie podana przez firmę Ogród Śląski w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej.