Tył punktu sprzedaży roślin w 2005r.

Aktualnie częściową znajdziesz tutaj kamienie oraz dobudowany Pawilon Tropikalny.

Share