Posiadając staw w ogrodzie, nieodzowne jest, aby zadbać o odpowiednie rośliny, które w nim znajdą właściwe warunki, jednocześnie stwarzając równowagę w całym stawie. Umiejętnie dobrane rośliny wodne i bagienne napowietrzają wodę, a także stwarzają możliwość bytowania żabom, rybom, a także owadom, które są niezbędne do zachowania równowagi biologicznej. Ponadto prawidłowe nasadzenia ograniczają rozwój glonów, co jest istotne dla pielęgnacji stawu.

Rodzaje roślin wodnych i bagiennych

Obsadzając staw, w pierwszej kolejności należy rozróżnić strefę, w której konkretna roślina będzie rosła. Rozróżnia się następujące strefy, na których podstawie dobiera się odpowiednie rośliny:

 • strefa bagienna,
 • woda płytka,
 • woda głęboka,
 • strefa powierzchniowa.

Firmy, które profesjonalnie zajmują się zakładaniem stawów, w swojej praktyce dobierają szerokie spektrum różnorakich roślin, które dobierają na podstawie powyżej wymienionych stref.

Jakie rośliny nadają się do obsadzenia stawu?

W strefie bagiennej najlepiej odnajdą się klasyczne rośliny błotne, które na co dzień można spotkać na terenach podmokłych. Należą do nich między innymi:

 • niezapominajka błotna,
 • tatarak,
 • kaczeniec,
 • czermień błotna,
 • pałka wodna.

Mogą one występować w różnych kombinacjach, o ile ze sobą nie będą kolidowały. Kolejną ze stref są wody płytkie, na których idealnie czują się:

 • jeżogłówka,
 • strzałka wodna,
 • strzałka szerokolistna,
 • grzybienie.

Zagospodarowanie tej strefy ma duże znaczenie dla wyglądu stawu. Warto więc zwrócić na nią odpowiednio dużo uwagi. Kolejna strefa to strefa wody głębokiej, w której swoje miejsce znajdą:

 • rogatek sztywny,
 • grążel,
 • grzybieńczyk,
 • okrężnica bagienna,
 • moczarka kanadyjska.

Ostatnią ze stref jest strefa powierzchniowa, którą zajmują rośliny pływające, takie jak żabiściek, rzęsa wodna lub hiacynt. Są to charakterystyczne rośliny unoszące się delikatnie na powierzchni wody i tworzące efektowne dopełnienie końcowego efektu wizualnego.

Share