Ochrona roślin jest dziś oczywistością, jednak trzeba stosować ją z rozsądkiem, by nie przynieść sobie i ekosystemowi więcej szkody niż pożytku. Warto wiedzieć, że stosowanie sztucznych środków ochrony roślin jest zawsze ingerencją w środowisko i niszczy nie tylko to, czego pragniemy się pozbyć, ale także pożyteczne stworzenia, na przykład zapylające. Zanim więc zaczniemy je stosować, warto zdobyć wiedzę, która pozwoli na bezpieczne i rozsądne ich używanie, z zachowaniem okresów karencji pomiędzy zastosowaniem środka a zbiorami.

Czym są środki ochrony roślin?

W najprostszym ujęciu, środki ochrony roślin to mieszaniny substancji, które służą poprawie kondycji i wzrostu plonów oraz ich ochrony przed szkodnikami, insektami, zwierzętami i innymi niepożądanymi roślinami. Używanie środków ochrony roślin ma zabezpieczyć uprawy i uzyskać optymalny ich efekt w postaci udanych zbiorów. W zależności od potrzeb określonej uprawy wykorzystuje się wybrane środki, które mają na celu jej zabezpieczenie i uzyskanie możliwie najlepszych plonów.

Rodzaje środków ochrony roślin

Dostępne są środki ochrony roślin, które mają na celu ich zabezpieczenie przed konkretnym zagrożeniem. Podstawowe z nich dzielą się na:
herbicydy – nazywane także środkami chwastobójczymi. To grupa środków, które mają chronić uprawę przed szkodnikami roślinnymi. Mają one zróżnicowane działanie, w zależności od potrzeb danej uprawy. Mogą działać w różnoraki sposób, między innymi kontaktowo, układowo – wnikając w roślinę i niszcząc ją od środka czy selektywnie – oddziałując na wybrane gatunki roślin.
fungicydy – środki grzybobójcze. Stosuje się je do zwalczania wszelkich grzybów atakujących uprawy i wywołujących choroby.
zoocydy – środki do zwalczania szkodników zwierzęcych. W tej grupie występują także insektycydy, a więc środki przeciwko insektom, często stosowane na plantacjach i w ogrodach.
regulatory wzrostu – środki do stymulowania lub hamowania procesów życiowych roślin. Stosuje się je na przykład przed zbiorem, gdy uprawa powinna być osuszona. Takie osuszacze nazywa się desykantami. Istnieją również defolianty, służące do pozbywania się liści z roślin oraz defloranty, usuwające części kwietne.

Stosowanie

Trzeba pamiętać, że środki ochrony roślin, zwane pestycydami, są substancjami, które należy stosować w możliwie najmniejszej ilości. Zanim więc zdecydujemy o ich użyciu, trzeba zidentyfikować problem, aby uniknąć sytuacji ich nadużywania. Nie wolno też stosować środków szkodzących owadom zapylającym, w okresie kwitnienia roślin. Wszelkie opryski należy wykonywać wieczorem, gdy nie latają pszczoły, przy bezwietrznej, ciepłej pogodzie, aby uniknąć sytuacji przenoszenia się środków poza obszar upraw. Niezwykle ważne jest ich stosowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu. Czasem bywa ona bardzo szczegółowa, wraz z podaniem temperatur, w jakich można stosować określony środek. Należy stosować się do tych wytycznych. Trzeba także używać różnych rodzajów środków ochrony roślin, aby uniknąć uodpornienia się szkodników na substancje zawarte tylko w jednym rodzaju. W czasie użycia środka należy unikać jego kontaktu ze skórą i nie wdychać jego oparów.

Share