Wybór odpowiedniego rodzaju ziemi i podłoża to połowa sukcesu przy sadzeniu roślin w ogrodzie. Właściwe dobranie gleby pozwoli dostarczyć naszym roślinom niezbędnych składników odżywczych i sprawi, że będą się dobrze rozwijać przez kolejne lata. Gleba, którą mamy w ogrodzie często nie daje możliwości zapewnienia optymalnych dla uprawy roślin warunków. Wtedy z pomocą przychodzi gotowa ziemia do roślin ogrodowych.

Jaki rodzaj gleby masz w ogrodzie?

Na początku dobrze jest sprawdzić, jaki rodzaj gleby występuje w ogrodzie. Najczęściej spotykane w naszym kraju są gleby gliniaste, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Można samodzielnie rozpoznać, z jakim podłożem ma się do czynienia, przeprowadzając próbę wałeczka. Jak to wygląda w praktyce?

Wystarczy, że pobierzesz próbkę gleby z głębokości ok. 10–15 cm i po usunięciu z niej części organicznych takich jak liście czy korzenie, uformujesz wałeczki o średnicy ok. 3 mm. Jeśli gleba jest gliniasta, pobrany materiał będzie trudno zgnieść na sucho. Jednak po dodaniu wody, stanie się bardzo plastyczny i uformowanie wałeczka nie będzie problemem. W przypadku gleby piaszczystej próbka będzie się rozsypywać w palcach zarówno na sucho, jak i na mokro, a zrobienie z niej wałeczków będzie niemożliwe. Z gleby piaszczysto-gliniastej z kolei da się uformować wałeczki, ale mogą się one łatwo rwać.

Gleby ciężkie i gliniaste magazynują duże ilości wody i są urodzajne, ale przy tym nieprzewiewne oraz nieprzepuszczalne. Dlatego ich strukturę zwykło się poprawiać piaskiem. Gleby piaszczyste są mocno przepuszczalne i słabo magazynują wodę. W rezultacie szybko wysychają i są mało urodzajne, co znacznie ogranicza wybór uprawianych roślin. Gleba piaszczysto-gliniasta zaś stanowi odpowiednie podłoże dla większości roślin, gdyż jest urodzajna i dobrze magazynuje wodę, a przy tym jest wystarczająco przepuszczalna i przewiewna.

Rodzaj gleby to nie wszystko, równie ważne jest jej pH.

Kwasowość gleby

Wyróżniamy podłoża kwaśne, lekko-kwaśne, uniwersalne oraz zasadowe. Na poziom odczynu pH wpływa rozkładająca się materia organiczna. Większość roślin lubi podłoża lekko kwaśne, niewiele z nich zaś toleruje podłoża bardzo kwaśne i zasadowe. Optymalny przedział wartości pH dla większości gatunków roślin wynosi od 5,5 do 7,2 (mierzone w 1M KCl). A gleby ogólnie dzielimy na:

  • bardzo silnie kwaśne – do 3,5,
  • bardzo kwaśne – 3,5 – 4,5,
  • kwaśne – 4,6 – 5,5,
  • lekko kwaśne – 5,5 – 6,5,
  • obojętne – 6,5 – 7,2,
  • zasadowe – powyżej 7,2.

Dla przykładu – większość warzyw nie lubi kwaśnych gleb, co objawia się ich słabym wzrostem i rozwojem oraz częstszym występowaniem chorób (uprawiane na kwaśnych glebach warzywa kapustne często atakowane są przez kiłę kapusty, a marchew trudno wschodzi i ma zniekształcone korzenie). Wiele rodzajów warzyw dobrze rozwija się w glebach o odczynie od lekko kwaśnego do obojętnego, których współczynnik pH oscyluje wokół wartości 6,0-6,8. Są jednak i takie warzywa, a wśród nich ziemniaki, pomidory czy brokuły, dla których optymalny odczyn pH mieści się w granicach od 5,0 do 6,5.

Wśród drzew i krzewów owocowych lubiących kwaśne gleby wskazać można borówki (amerykańską, brusznic, czernice/jagodę) i żurawinę wielkoowocową. Wśród roślin ozdobnych natomiast kwaśne podłoże (pH 4,5-5,5) jest odpowiednie dla roślin leśnych takich jak wrzosy, wrzośce, różaneczniki i azalie oraz modrzewnice pospolite czy hortensje. Trawy z kolei są roślinami bardziej tolerancyjnymi.

Jak zapewnić dobre podłoże roślinom ogrodowym?

Polepszanie parametrów podłoża może być dobre w przypadku dużych terenów uprawnych. Jeśli planujesz założyć lub masz niewielki warzywnik, postaw na gotową ziemię do roślin grodowych. W naszym sklepie ogrodniczym znajdziesz podłoża do uprawy różnego rodzaju roślin. W przypadku wątpliwości służymy Ci pomocą i radą. A wybór takiego rozwiązania pozwala zapewnić roślinom podłoże – odpowiednio zbilansowane i wolne od drobnoustrojów lub patogenów, których obecność negatywnie wpływa na przyszłe plony, a nawet może doprowadzić do ich zniszczenia.

Share